Nieuws

Strukton/Ooms gaat Natuurbrug Laarderhoogt bouwen

26 april 2013

Rijkswaterstaat heeft op 25 april 2013 de aanleg van de Natuurbrug Laarderhoogt gegund aan aannemerscombinatie Strukton Infratechnieken/Ooms Construction. Met de bouw van de natuurbrug over de A1 en de Naarderstraat bij Laren worden de Westerheide en Blaricummerheide met elkaar verbonden. Daarmee ontstaat een aaneengesloten natuurgebied waarin dieren zich vrij kunnen bewegen en mensen kunnen recreëren.

Impressie Laarderhoogt 

Ontwerp

Strukton/Ooms is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van Natuurbrug Laarderhoogt. Wat al vaststaat, is dat het ecoduct over de Naarderstraat zal aansluiten bij de sfeer van de Naarderstraat en van Laren. Dat betekent dat er voor de afwerking roodbruine bakstenen worden gebruikt in plaats van beton. Zowel vanaf de Naarderstraat als de snelweg A1 zal de natuurbrug door beplanting herkenbaar zijn als ecoduct.

Oog voor de omgeving

Rijkswaterstaat heeft bij de keus voor een aannemer ook gelet op hoe hij de hinder voor omwonenden en verkeer zoveel mogelijk beperkt. Strukton/Ooms streeft er bijvoorbeeld naar de overspanning over de A1 in één weekend aan te leggen. Omwonenden en weggebruikers zullen goed geïnformeerd worden over de werkzaamheden door middel van bewonersbrieven, publicaties in lokale kranten en via het internet.

Planning

De aannemer gaat de komende maanden aan de slag met het ontwerp en voorbereidingen op de bouw, zoals het aanvragen van vergunningen en het verleggen van kabels en leidingen. Begin 2014 start de aanleg van de natuurbrug. De werkzaamheden nemen ongeveer een jaar tijd in beslag.

Natuurbrug Laarderhoogt

Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, het Goois Natuurreservaat en de gemeenten Laren en Blaricum maken zich sterk om natuurgebieden in het Gooi te verbinden. Een goede verbinding voor dier én mens, daar gaat het om. Met twee ecoducten, over de A1 en de Naarderstraat in Laren, krijgen plant en dier een groter leefgebied en de recreant meer ruimte. Natuurbrug Laarderhoogt is één van de verbindingszones waarmee de overheid natuurgebieden in Nederland wil vergroten en daarmee de diversiteit van dier- en plantensoorten.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina van Rijkswaterstaat

Dit is een gezamenlijk persbericht van Rijkswaterstaat en Strukton