Nieuws

Start bouw geluidscherm Nunspeet

13 maart 2013

Op maandag 4 maart jl. hebben wethouder Gert van den Berg en Jan Mulder (directie ProRail) officieel het startsein gegeven voor de aanleg van geluidschermen langs de Nunspeetse spoorlijn.

Start GS Nunspeet 

De plaatsing van de schermen betreft een saneringsproject voor woningen die langs het spoor zijn gelegen. Door het treffen van deze maatregelen wordt gevolg gegeven aan de saneringsopgave uit de Wet geluidhinder. Het betreft het gebied aan de noordzijde van de spoorlijn, globaal vanaf Spoorlaan tot aan het Groenelaantje, en aan de zuidzijde ter hoogte van Gerard Vethlaan.