Nieuws

Utrecht is een nieuw stationgebouw rijker: Utrecht Vaartsche Rijn

11 december 2014

Woensdag 10 december hield het station open huis, een unieke kans voor honderden geïnteresseerde buurtbewoners om een kijkje in de keuken te nemen. Strukton realiseerde het station met de fietsenstalling, de parkeergarage en de stationsgerelateerde winkel- en horecavoorzieningen. Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk, ProRail-regiodirecteur Cees de Vries, directeur Strukton Infratechnieken Henk Spoelstra en directeur Colijn Frank Huijer legden samen de laatste steen.

Utrecht Vaartsche Rijn 

Trein- en tramstation

De bouw van station Utrecht Vaartsche Rijn is in 2010 gestart. Het is over de Vaartsche Rijn gebouwd en ligt daardoor zo’n zes meter boven straatniveau. Het station heeft voor de trein in totaal vier perronsporen en vier doorgaande sporen, plus twee haltes en twee sporen voor de tram naar De Uithof en die naar Utrecht CS. Utrecht Vaartsche Rijn is één van de nieuwe haltes in Utrecht die in het kader van het regionale treinnetwerk Randstadspoor  is gebouwd in opdracht van ProRail, realisatie is gedaan door de Struktononderdelen Strukton Infratechnieken-Colijn-Reef. De bouw van het station is binnen de gestelde termijn afgerond. Bijzonder maakt het dat de werkzaamheden voor het station dicht in de buurt van omwonenden en in een drukke stedelijke omgeving plaats hadden. Het project ontving driemaal op een rij een acht voor communicatie naar omwonenden. Naast een mooi station ook een mooie samenwerking met omgeving en betrokken partijen. Het station wordt eind 2016 in gebruik genomen. In opdracht van gemeente Utrecht is tegelijkertijd de onderbaan (waarop de trambaan wordt aangelegd) voor de Uithoflijn gebouwd. De gecombineerde halte biedt reizigers naar De Uithof vanaf medio 2018 de gelegenheid buiten het Centraal Station in- en over te stappen op de Uithoflijn. Deze tramlijn verbindt het Centraal Station rechtstreeks met De Uithof.

Fietsers en voetgangers

Met station Utrecht Vaartsche Rijn is een mooie, open verbinding tussen twee delen van de stad ontstaan; niet alleen een verbetering voor het openbaar vervoer, maar ook voor fietsers en voetgangers. Zo kan men nu ook via de Oosterkade naar de binnenstad lopen of fietsen en is de voetgangersverbinding tussen de Westerkade en de Oosterkade aan de binnenstadskant enorm verbeterd.

Onder het station, op de koppen van de Ooster- en Westerkade, is ruimte beschikbaar voor kleinschalige en stationsgerelateerde winkel- en horecavoorzieningen voor reizigers en passanten. Hier zijn ook de fietsenstallingen voor reizigers. Onder de spoorbaan tussen de Oosterkade en de Albatrosstraat is een parkeergarage. Deze parkeervoorziening biedt plek aan ongeveer 200 parkeerplaatsen.

VaartscheRijn open huis va water