Nieuws

Utrecht Vaartsche Rijn opengesteld op 2 juni tijdens Dag van de Bouw

22 mei 2012

Het aantal inwoners in stad en regio Utrecht groeit en de bedrijvigheid neemt toe. Dat vraagt om een uitgebreid treinnetwerk zodat stad en regio goed bereikbaar blijven. ProRail bouwt daarom Randstadspoor: een uitgebreid spoornet in de regio Utrecht. Tussen Vleuten en Houten verdubbelen de sporen en verrijzen nieuwe stations waaronder station Utrecht Vaartsche Rijn.

Station Utrecht Vaartsche Rijn is eind 2015 klaar. De sporen komen hier circa zes meter boven straatniveau te liggen. Vides bieden zicht op de perrons erboven en laten het daglicht door. De ruime doorkijk zorgt samen met de publiekspassages voor een goede aansluiting tussen het centrum en de wijk Tolsteeg. Vanaf de Oosterkade en de Westerkade geven trappen en liften toegang tot de perrons. Er komen twee eilandperrons voor de trein en twee zijperrons voor de sneltram. Onder het station komen commerciële ruimtes, een parkeergarage en twee inpandige fietsenstallingen.

Utrecht Vaartsche Rijn wordt ook een halte van de Uithoflijn; de toekomstige tramverbinding tussen Utrecht Centraal en de Uithof die in 2018 klaar moet zijn.
ProRail is de beheerder van de spoorinfrastructuur in Nederland. ProRail werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en werkt nauw samen met de provincie Utrecht, Gemeenten en NS.

De combinatie Colijn Aannemersbedrijf en Strukton Infratechnieken bouwt in opdracht van ProRail station Utrecht Vaartsche Rijn en voert de onderbouwwerkzaamheden uit tussen Utrecht Centraal en de Opaalweg. Tot de onderbouw behoort het gereed maken van de ondergrond en het bouwen van de viaducten en onderdoorgangen, waar de sporen op aangelegd worden. De aanleg van onder andere de sporen, wissels en bovenleiding valt onder de bovenbouw.

Colijn Aannemersbedrijf B.V. is opgericht in 1949 en is actief in beton- en waterbouw, industriebouw en voorspanning onder de naam Tensa. Colijn voert opdrachten uit voor ProRail, Rijkswaterstaat, Provincies, Provinciale Staten, Gemeenten en ingenieursbureaus.

Het werk van Strukton Infratechnieken bestaat in grote lijnen uit het persen van mantelbuizen onder spoor- en weglichamen, het schuiven van bruggen, tunnels en andere zware constructies, het opvijzelen en aflaten van stalen en betonnen brugdekken, gebouwen en het boren van mastfundaties. Daarnaast ontwerpt en bouwt Strukton Infratechnieken geluidschermen, tunnels en kleine betonwerken.

Veel van de bovengenoemde werkzaamheden vindt u terug op de bouwplaats van station Utrecht Vaartsche Rijn.