Nieuws

Vernieuwing station en stationsgebied Harderwijk

12 december 2014

De opdracht voor de herinrichting van het stationsgebied in Harderwijk is op 4 december 2014 gegund aan Strukton. De aannemerscombinatie bestaat uit de Struktonbedrijven Reef Infra en Strukton Infratechnieken. De werkzaamheden gaan in 2015 van start. De gemeente Harderwijk, ProRail en NS hebben de handen ineen geslagen voor de vernieuwing van het station en stationsgebied. De stad krijgt een aantrekkelijk en goed bereikbaar station voor de vele reizigers die dagelijks gebruik maken van het station. Het contract omvat een opdrachtsom van € 14,4 mln.

Art impression stationsomgeving 

Nieuw stationsgebouw en tunnels

Harderwijk krijg een compleet nieuw stationsgebouw en ook de omgeving ondergaat een totale metamorfose. Zo wordt het station weer met recht de toegangspoort naar de stad. Het nieuwe station wordt beter bereikbaar door de aanleg van een verkeerstunnel waar zowel voetgangers, fietsers als auto’s gebruik van kunnen maken. De perrons zijn ook te bereiken via deze verkeerstunnel. De tunnel, het stationsplein en het nieuwe stationsgebouw lopen naadloos in elkaar over, waardoor een aantrekkelijk en goed bereikbaar stationsgebied ontstaat. Het nieuwe station krijgt ook voorzieningen die goed zijn afgestemd op de behoeften van de reiziger. Zo wordt er onder de stationsluifel een groot zitelement geplaatst waar men beschut kan zitten, er komen twee winkels in het station en de bewaakte en onbewaakte stallingen worden vernieuwd en uitgebreid. Daarnaast wordt het P&R-terrein verbouwd en komt er een dynamisch busstation.

Fietstunnel

Gelijktijdig met de werkzaamheden in het stationsgebied wordt ook de gelijkvloerse spoorwegovergang voor langzaam verkeer tussen de wijk Drielanden en de Weisteeg vervangen door een fietstunnel. 

Financiering

Door alle werkzaamheden te combineren zijn de totale kosten lager. Het werk voor de beide tunnels en het nieuwe stationsgebouw is gegund voor een opdrachtsom van € 14,4 mln. Deze worden onder meer gefinancierd door de gemeente Harderwijk, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, NS en Provincie Gelderland.

Planning

De bouw start in 2015 en duurt tot eind 2016. Naar verwachting zijn de verkeerstunnel en het stationsgebouw de tweede helft van 2016 klaar. De fietstunnel Weisteeg kan naar verwachting in het najaar van 2015 in gebruik worden genomen. Na ingebruikname van de verkeerstunnel bij het station wordt de gelijkvloerse spoorwegovergang Stationslaan/Oranjelaan opgeheven. Een aantal werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden wanneer er geen treinverkeer is. Daarom zijn er in de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie een aantal momenten dat er geen treinen rijden. In deze periodes zal NS bussen inzetten om alle reizigers naar hun bestemmingen te brengen.

Strukton werkt momenteel aan de bouw van meerdere stations, zoals bij station Utrecht Vaartsche Rijn en station Alkmaar.

Dit bericht is gebaseerd op een nieuwsbericht van gemeente Harderwijk