Kwaliteit Arbo en Milieu

Strukton geeft een hoge prioriteit aan integriteit, kwaliteit, arbo en milieu. Dit wordt onder meer bevestigd in onze gedragscode, het ISO 9001- en VCA**-certificaat. Managementinformatie op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt met behulp van de modernste technieken verzameld en geanalyseerd in alle fasen van het bouwproces. Hiermee streven we een voortdurende verbetering van de bedrijfsvoering na, die het rendement verhoogt.

Verder zijn we in het bezit van het certificaat vallend onder Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven, het certificaat Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur en het Prorail Erkenningssysteem  Branche Kabelaannemers en Boorbedrijven. Tenslotte hebben we de beschikking over het veiligheidsattest hoofdspoorwegen (het deelnemen met zelfrijdend gereedschap aan of nabij de hoofdspoorweg of een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld).

Strukton Infratechnieken is gecertificeerd voor niveau 5 op de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen om CO2-bewust bezig te zijn. Zowel in de eigen bedrijfsvoering  als bij de uitvoering van projecten. Een hoger niveau op de CO2-prestatieladder betekent meer kans op gunning van een project. Certificering voor de CO2-prestatieladder is voor een groot deel afhankelijk van: 

  • energiebesparing 
  • efficiënt gebruik maken van materialen  
  • het gebruik van duurzame energie