Boringen WHK Tilburg

Als gevolg van de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal in de gemeente Tilburg, dient de bestaande gemeentelijke rioolzinker aangepast te worden aan het nieuwe kanaalprofiel. De gemeentelijke rioolzinker, in het verlengde van de Vlierlaan, zou zonder aanpassingen (gedeeltelijk) in het nieuwe kanaalprofiel komen te liggen of met onvoldoende dekking ten opzichte van de nieuwe kanaalbodem.

Opdrachtgever:
Gemeente Tilburg
Locatie:
Tilburg
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Perstechnieken
IMG_2454
IMG_2503
IMG_2436
IMG_2537
IMG_0789

Boringen

Onder het Wilhelminakanaal zijn een tweetal nieuwe rioolleiding aangebracht middels de gesloten front boortechniek. De boringen zijn uitgevoerd met gewapend betonnen plaatstalen kernbuizen en hebben een inwendige diameter van respectievelijke 1200 mm en 2000 mm. De twee zinkers worden via betonnen putten en nieuwe legbuizen met een diameter van 2200 mm aangesloten op het bestaande rioolnet. De werkzaamheden worden uitgevoerd met minimale stremming in afvoerdebieten en omgeving.

figuur_bovenaanzicht
figuur_langsdoorsnede