Buispalenwanden Amsterdam CS

In Amsterdam wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe metroverbinding; de Noord/Zuidlijn. In het tracé van de Noord/Zuidlijn bevindt zich een kruising met NS Station Amsterdam Centraal. Direct onder het emplacement en het monumentale stationsgebouw wordt met behulp van buispalenwanden een bouwkuip geformeerd die vervolgens wordt ontgraven en waarin een geprefabriceerd tunnelelement wordt afgezonken. De buispalenwanden hebben een grondkerende, waterremmende én dragende functie.

Opdrachtgever:
Combinatie Strukton - van Oord
Locatie:
Amsterdam CS
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Perstechnieken
amsterdam-nzlijn_laag [activity carr]
CMM 1
CMM 7

Project

De buispalen, die onderling met een slotconstructie verbonden zijn, variëren in lengte van 31,5 tot 67 m, hebben een diameter van 1820 mm en worden trillingsvrij ingebracht vanuit de reizigerstunnel onder het emplacement. In deze tunnel is een werkhoogte van slechts 3,1 m beschikbaar.

In het ontwerpstadium van dit belangrijke knooppunt in het Noord/Zuidlijntracé was voor het trillingsvrij inbrengen van dergelijke grote buispalen vanuit een zeer beperkte ruimte geen standaard oplossing voorhanden.

In het voorjaar van 2002 ontstond het idee om Microtunnellingtechniek, waarmee reeds jarenlang horizontaal buizen worden geboord, verticaal toe te passen. Praktijkproeven in 2002 en 2003 verschaften vervolgens duidelijkheid over de haalbaarheid van het idee. Tijdens het uitvoeren van deze proeven werd de invloed op de omgeving d.m.v. monitoring nauwkeurig bewaakt.

De resultaten gaven aanleiding tot verdere uitwerking van de Verticale Microtunnelling techniek en uiteindelijk werd in 2004 besloten tot ontwerp en bouw van de benodigde machines over te gaan. Vanwege het ervaringsoverstijgende karakter van deze bouwmethode is in dit traject nauw samengewerkt met de opdrachtgever en diens adviseurs onder de noemer Gemeenschappelijk Domein.

Het systeem kenmerkt zich door een microtunnelling boormachine die zich in het onderste buissegment bevindt en waarmee de grond wordt ontgraven. Dit gebeurt terwijl de stalen buispaal m.b.v. een hydraulische installatie omlaag wordt geperst. De paal wordt, vanwege de beperkte werkhoogte, opgebouwd uit segmenten die met bouten aan elkaar worden gekoppeld. Na het op diepte komen wordt de boormachine uit de paal verwijderd en de paal gevuld.

Inmiddels is de buispalenwand succesvol ingebracht. Het systeem is absoluut trillingsvrij en heeft bewezen ook aan de overige randvoorwaarden te voldoen.