Buizendakmethode voor tunnel in Deventer

In Deventer heeft de Combinatie Buizendaktunnel Snippeling vof met behulp van de Buizendak-methode een tunnel onder de spoorbaan gebouwd zonder daarbij het treinverkeer te hinderen.

Opdrachtgever:
ProRail regio Noordoost
Locatie:
Deventer
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Civiele werken
Plaatsen dak
foto 003
Buizendak
Boren buizen

Project

Boorproces

Voor het project zijn door Strukton Infratechnieken 27 stuks stalen buizen met een diameter van 457 mm, ieder met een lengte van 20 meter, horizontaal door het spoorlichaam geboord. De kleinste dekking op bovenkant spoor was ca. 1000 mm. Het merendeel van de buizen is met behulp van pilootboringen aangebracht om de afwijkingen zo klein mogelijk te houden.

Montageproces

Na het aanbrengen van de buizentunnel is er onder de buizen gefaseerd ontgraven en zijn er prefab vloer- en dakelementen met een werkende lengte van 1,5 meter geplaatst. Dit proces is herhaald tot aan de andere zijde van de spoorbaan. Door het gekozen bouwproces is de methode ook bij grotere (spoor)baan breedtes toepasbaar.