Geluidsscherm “Hellend Veld” te Apeldoorn

Geluidsscherm “Hellend Veld” ligt langs de spoorlijn Deventer – Apeldoorn ter hoogte van de wijk Hellend veld te Apeldoorn. Ten behoeve van de nieuwbouwwijk Hellend Veld is hier in opdracht van ProRail een geluidsscherm langs het spoor geplaatst.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Apeldoorn
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Geluidwering
Apeldoorn1
Apeldoorn2
foto 005
Apeldoorn3

Project

Dit geluidsscherm is uitgevoerd door Strukton Infratechnieken. Het scherm heeft een lengte van zo’n 1500 meter en heeft een variabele hoogte van 2,3 meter tot 3,3. Het scherm volgt het traject (bochtstraal) van de spoorbaan. De opbouw van het geluidsscherm bestaat uit stalen stijlen met prefab betonnen schermelementen. Het geheel is gefundeerd op stalen buispalen met betonnen poeren.

De prefab schermelementen zijn door Strukton Prefab ontworpen en geproduceerd. Deze schermelementen zijn opgebouwd uit een laag constructiebeton en een laag geluidsabsorberend beton (Loporton) dat speciaal door Strukton Prefab is ontwikkeld. Het element wordt aan de spoorweg zijde v.v. kanalures. Het bijzondere aan dit element is het gebruik van de geluidsabsorberende beton en dat de twee soorten beton direct na elkaar in de mal gestort worden. Waarbij eerst de laag geluidsabsorberende beton in de mal met kanalures gestort wordt waarna gelijk de laag constructie beton aangebracht wordt. De elementen hebben een lengte van 4 m. en een hoogte van 1000mm of 750mm. Zodoende kan er door verschillende stapeling van de twee schermelementen de variabele hoogte van het geluidsscherm gevolgd worden.

In alternatief op het bestek is bij de fundering van het scherm gebruik gemaakt van stalen buispalen i.p.v de besteksmatige betonnen heipalen. De stalen buispalen worden zo’n 6 meter de ondergrond ingetrild door een hydraulische kraan met trilblok. In eerste instantie is er voor deze methode gekozen i.v.m. de korte voorbereidingstijd, de levertijd van de betonnen heipalen betekende gelijk een vertraging in de uitvoering. De buispalen zijn direct uit voorraad leverbaar. Bijkomend voordeel van de buispalen is het vervallen van de bekisting van de betonnen poeren. De wapeningskorven van de poeren worden namelijk direct in de ontgraven kop van de buispaal opgehangen en afgestort.

Als afwerking is aan de spoorzijde van het geluidsscherm (planten)gaas aangebracht en zijn in de aangebracht planten sleuf lang het gehele scherm hedria geplant. Aan de andere zijde van het geluidsscherm (bewoners zijde) is een watergang gegraven en een hekwerk geplaatst.