Geluidsscherm Utrecht Centraal Station

Ten noordwesten van Utrecht Centraal Station is langs het spoorwegemplacement een geluidsscherm gerealiseerd door Strukton Infratechnieken. In verband met een toename van de intensiteit op het spoor Amsterdam – Utrecht is een geluidsscherm nodig om geluidsoverlast in de woonwijk tegen te gaan.

Opdrachtgever:
ProRail Randstad Noord
Locatie:
Utrecht
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Geluidwering
Infra_GeluidswalUtr_2731
Geluidsscherm op tunnel
Inhijsen element
Geluidsscherm spoor 22
palen boren spoor 22
spoor 22

Project

Langs het emplacement is een ca. 900 meter lang architectonisch geluidsscherm geplaatst op de aardebaan en diverse kunstwerken als de Daalse- en Leidseveertunnel. Langs het hooggelegen spoor 22 op het emplacement is een ca. 450 lang geluidsscherm gebouwd.

Het complete geluidsscherm (fundering + bovenbouw) langs spoor 22 is van in één lange weekendbuitendienststelling gebouwd vanaf het spoor. Het scherm is opgebouwd uit een fundering met stalen buispalen en een bovenbouw bestaande uit stalen stijlen aluminium geluidsabsorberende cassettes.

Het reflecterende geluidsscherm langs het emplacement is gebouwd op een doorgaande betonbalk welke is gefundeerd op stalen buispalen. De boven is opgebouwd uit stalen stijlen en regelwerk met een vakvulling van composiet – en doorzichtige kunststofplaten.
In de staalfabriek zijn ‘kant-en-klare’ panelen samengesteld. Op het werk werden de palen met een speciaal ontwikkeld hijsgereedschap direct vanaf de vrachtwagen op de betonbalk gemonteerd. Met deze bouwmethode kon snel maar bovenal ook veilig worden gewerkt ten op zichte van het in dienstzijnde spoor.