Gesloten frontboring onder Rijksweg A2

Het werk bestaat uit het sleufloos aanbrengen van een duikerbuis Ø1600 mm ter hoogte van Hmp. 58.0 onder de Rijksweg A2. De boring maakt onderdeel uit van het project dat voor de afwatering moet zorgen bij het verleggen van de Rijksweg A2. Het onderhande werk beperkt zich tot het realiseren van de duikerbuis Ø1600 mm met een 3-tal putten voorzien van aansluitingen.

Opdrachtgever:
Eneco Energie Infra Utrecht BV
Locatie:
Utrecht
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Perstechnieken
1 Bouwterrein
3 Persinstallatie
4A Ontvangst boorkop
6A Put met uitstroomvoorziening
6B Put met uitstroomvoorziening

Langsdoorsnede boring

Figuur 1 principedoorsnede boringLangsdoorsnede boring