Gesloten frontboringen Den Haag

Als onderdeel van het project Afvalwaterzuivering Haagse Regio wordt een influentleiding gelegd van het gemaal Laakwijk te Den Haag tot de aansluiting op het influentleiding Gemaal Meppelweg, AWZI Harnaschpolder ter plaatse van de kruising Schaapweg – Sammersweg.

Opdrachtgever:
Delfland/Segmeer v.o.f.
Locatie:
Den Haag
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Perstechnieken
Ontvangen boring Beetstraat
Ontvangen boring Laakhaven
Perskuip
Werkterrein

Project

In het tracé wordt op een aantal plaatsen de influentleiding met sleufloze technieken uitgevoerd. In totaal zijn door Strukton Infratechnieken 10 gesloten frontboringen uitgevoerd met een totale lengte van ca. 1340 meter, in diameter varierend van 1000 mm tot 1500 mm.