Geluidsscherm Haarlem Zuidtak

Het project ‘Geluidwerende voorzieningen Zuidtak Haarlem’ bestaat uit meerdere geluidsschermen langs de spoorlijn Haarlem – Warmond met een totale lengte van ca. 2 km. Het scherm is gefundeerd op stalen buispalen met een betonnen ‘prop’ in het bovenste deel van de paal. Op de palen staan stalen HEA profielen met daartussen een vakvulling bestaande uit een betonnen (grondkerende) plint met daarop kunststof geluidsabsorberende cassettes. De hoogte van het scherm varieert van 1,5 tot 2,5 meter ten opzichte van Bovenkant Spoor.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Haarlem
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Geluidwering
GS Haarlem Zuidtak
P1010978
PB270045
P2040070

In drie weekenden gebouwd.

Door ProRail werden drie weekenden beschikbaar gesteld om het geluidsscherm vanaf het spoor te bouwen. Voorafgaand aan de buitendienststellingen zijn kabels en leidingen bovengronds gehaald en in beschermbuizen gelegd. In de weekenden van week 18, 44 en 47 zijn vervolgens de funderingen aangebracht en is de bovenbouw geplaatst. Ter afronding wordt beplanting tegen het scherm geplaatst en worden de kabels en leidingen in kabelkokers gelegd. Alle werkzaamheden in de buitendienststellingen vonden plaats vanaf het spoor. Met spoorkranen (krollen) werden de buispalen met een avegaar de grond in geboord. Ook de stijlen en vakvulling werden met spoorkranen vanaf depots aangevoerd en op hun plaats gemonteerd. Mede vanuit maatschappelijk oogpunt is er op dit project voor gekozen de palen zonder trillingen aan te brengen. Op deze manier ontstond zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Het was elk weekend weer een logistieke uitdaging en een race tegen de klok om het werk gereed te krijgen. Door te werken met planningen tot op de minuut nauwkeurig en door de geweldige inzet en enthousiasme van alle medewerkers van Strukton Infratechnieken is de missie geslaagd!