Geluidsmaatregelen Nunspeet

Naar aanleiding van klachten door omwonenden van de spoorbaan langs de kern Nunspeet, en in het kader van de Wet Geluidhinder, is een akoestisch rapport opgesteld. Uit dit onderzoek door de Regio Noord-Veluwe, namens de gemeente Nunspeet, is gebleken dat er maatregelen getroffen moeten worden voor het reduceren van de geluidsbelasting in de vorm van geluidsschermen en raildempers. In opdracht van ProRail voert Strukton Infratechnieken deze werkzaamheden uit.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Nunspeet
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Geluidwering
DSC07978
DSC07982
TVP wk 23 010
Nunspeet 021
Raildempers

Projectomschrijving

De geluidsschermen die op dit project toegepast worden bestaan uit schanskorven. Dit zijn gepuntlaste matten die tot korven gevormd worden en daarna met breuksteen afgevuld worden. Om tot de gewenste geluidsisolatie te komen wordt de kern van de schanskorf voorzien van een geluidsabsorberend materiaal. Voor ProRail is het één van de eerste projecten in Nederland waarop op deze schaal schanskorven als geluidswering langs het spoor toegepast worden.

Natuurlijke uitstraling

Voor deze vorm van geluidsschermen is door ProRail en de gemeente Nunspeet in goed overleg met de bewoners gekozen. Hierbij is het vooral de wens van de bewoners geweest om tot een natuurlijk uiterlijk van het scherm te komen, dit heeft de doorslag gegeven om tot de toepassing van schanskorven over te gaan. Het natuurlijke element van de schanskorven wordt verder benadrukt door de toepassing van beplanting bestaande uit Heddera Helix aan zowel de spoor- als de bewonerszijde van het geluidsscherm.

Afmetingen

Het geluidsscherm bestaat uit twee delen. Een scherm met een lengte van 890 m1 aan de noordzijde van het spoor en een scherm met een lengte van 170 m1 aan de noordzijde van het spoor. Waarbij het scherm getrapt oploopt met stappen van 0,5 m van een hoogte van 1,5 m tot een max. hoogte van 3,0 m. Het scherm heeft hiermee een totale oppervlakte van 2800 m2. De vulling bestaat uit 2750 ton breuksteen (Doornikse Kalksteen) met een gradatie van 56/120 mm.

Raildempers

Daarnaast bestaan de geluidsmaatregelen ook uit het aanbrengen van raildempers aan de spoorstaven. Deze raildempers worden op alle drie aanwezige sporen aangebracht. In totaal wordt er 740 m1 spoor van raildempers voorzien.
Een raildemper is een middel om het geluid van treinpassages te beperken. Het geluid wordt daarmee bij de bron aangepakt. De dempers worden aan de rails geklemd, waardoor deze minder hard trillen als er een trein overheen rijdt.

Buitendienststelling

Wegens de bereikbaarheid en de beschikbare werkruimte van het zuidelijke scherm zijn deze schanskorven grotendeels vanaf het spoor opgebouwd en gevuld in twee buitendienststellingen. In deze buitendienststellingen werden gelijktijdig de raildempers op de sporen gemonteerd.