Inschuiven van tunnels tijdens buitendienststelling

Naast een spoor- of weglichaam wordt op traditionele wijze een tunnel gebouwd. Tijdens een buitendienststelling wordt de tunnel op zijn definitieve plaatst geschoven. Hieraan gaan nogal wat zaken vooraf.

Opdrachtgever:
Niet van toepassing
Locatie:
Niet van toepassing
Status:
In uitvoering
Activiteit:
Schuif- en Vijzeltechnieken
Den Bosch I
Delft
Leersum 1
Den Bosch II
nijmegen4

Project

Allereerst worden naast de tunnel schuifbalken opgesteld. Dit zijn zware stalen profielen, bv een dubbel HE800B. Op deze balken worden onderzadels gemonteerd, dit zijn roest-vrij-stalen strips, welke het schuifvlak aan de onderzijde vormen. Aan de tunnel worden jukken bevestigd welke middels een vijzelconstructie rusten op de schuifbalken.

De vijzelconstructie zorgt ervoor dat de tunnel los komt van de ondergrond. Het onderzadel wordt goed ingevet, om de wrijving te verlagen. Tussen vijzelconstructie en onderzadel wordt een plaat kunststof aangebracht met een zeer lage wrijving en hoge druksterkte. De tunnel wordt, na het verlengen van de schuifbalken in de buitendienststelling, verschoven met schuifvijzels. Dit zijn telescopische vijzels welke afzetting met een staartconstructie op een gatenpatroon in de schuifbaan. Eenmaal op de definitieve locatie aangekomen wordt het dek afgelaten en de schuif- en vijzelconstructies verwijdert, waarna het spoor- of weglichaam kan worden hersteld en weer in dienst worden genomen.