Kabeltunnel Zwolle

In verband met de herinrichting van het stationsgebied te Zwolle is er door ProRail besloten om een kabeltunnel aan te leggen onder het emplacement. Op deze wijze is er gelegenheid om alle huidige en toekomstige kabels van noord naar zuid onder het spoor aan te brengen zonder invloed voor het treinverkeer.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Zwolle
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Perstechnieken
6 Boring met kabelrekken
1 Damwandkuip
2 Microtunnelingmachine
3 Machine in perskuip
4 Wegpersen boorbuizen
5 Ontvangst machine

Nadere omschrijving

Gesloten front boortechniek
Bij de gesloten front boortechniek heeft Strukton gebruik gemaakt van een microtunnelingmachine met vloeistofschild. De lokale bodemopbouw in Zwolle was erg wisselend en er werd door klei, veen en zand geboord. De onderzijde van de buis bevond zich in een stabiele zandlaag.
Bij een vloeistofschild wordt door een leidingsysteem in de boring een boorvloeistof, in dit geval water met bentoniet, met pompen naar de boormachine gepompt. De voorzijde van de boormachine is voorzien van een freesrad dat rond draait en door de persvijzels in de grond wordt gedrukt. Op deze wijze wordt de grond gesteund en losgewoeld en komt het in de kamer achter het rad, de spoelkamer, waar het wordt vermengd met de boorvloeistof. De substantie wordt via de afvoerleiding afgevoerd richting de perskuip waarna het terecht komt bij de scheidingsinstallatie. Deze scheidingsinstallatie haalt de grovere delen uit het water waardoor het water weer bruikbaar is om naar de boormachine te pompen. Vanuit de perskuip wordt de boring steeds verlengd met een standaard buissecties van 3 m lang totdat de ontvangstzijde wordt bereikt.

Betonnen kelders
Na het gereedkomen van de boring is door Strukton in beide kuipen een betonnen kelder (weefvak) met een inwendige diameter van ca. 6,5 x 7 m en een diepte van ca. 53, m gerealiseerd. Iedere kelder is afgedekt met een betonnen afdekplaat welke is voorzien van 2 RVS toegangsluiken met doorvalrooster. Onder een van deze luiken bevindt zich een vaste trap en het andere luik dient als materieelluik en is voorzien van een vaste vluchtladder.

7 Toegang betonkelder


Kabeldoorvoeren
Bovenin de wanden van de weefvakken zitten kabeldoorvoeren waardoor nu en in de toekomst kabels doorgevoerd kunnen worden naar het omliggende maaiveld. Deze deelbare doorvoeren zijn water- en gasdicht en geschikt voor verschillende diameter kabels. De boring zelf is uitgerust met een 10-tal kabelschappen verdeeld over de buiswand. Onder in de boring is een looprooster aangebracht waaronder ruimte is gereserveerd voor hoogspanningskabels. De weefvakken zullen nog voorzien worden van kabelschappen en -ladders zodat de kabels en leidingen vanuit de diepe boring richting het maaiveld kunnen worden gebracht.