Lanceren spoordekken Brussel

Inschuiven en aflaten d.m.v. lanceertechniek van 38 spoordekken over een gebogen traject van twee maal 420 meter.

Opdrachtgever:
TUC Rail
Locatie:
Brussel
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Schuif- en Vijzeltechnieken
Lanceren
Lanceren 2
Lanceren 3

Project

Schuiven dekken

De dekken worden aangeleverd met diepladers t.p.v. de startlocatie. Bij de startlocatie worden aan de koppen van de dekken vijzeljukken gemonteerd. Aan de voorzijde een vijzeljuk met één vijzel. Aan de achterzijde van het dek een juk met twee vijzelpunten. Het dek wordt aan de achterzijde opgevijzeld met vijzels die zijn opgelegd op spoorstaven.

Op de definitieve locatie van het dek is de lanceerbaan gepositioneerd. Het dek wordt tot boven de lanceerbaan geschoven. De vijzels zetten hierbij af op de spoorstaven door middel van grippers om die spoorstaven.

Verplaatsen en roteren lanceerbaan

Wanneer het dek boven zijn definitieve positie is geschoven kan de lanceerbaan worden verschoven naar de positie van het volgende in te schuiven dek.De lanceerbaan wordt hierbij (verticaal) geleid door een lanceerbaanbeugel boven het dek en een rolgeleiding onder het dek.

De neus van de lanceerbaan wordt verschoven tot boven de volgende pijler. Wanneer de neus boven de pijler komt, wordt de lanceerbaan daar opgelegd m.b.v. een vijzel die in de neus van de lanceerbaan is bevestigd. Nadat de lanceerbaan is opgelegd wordt de lanceerbaan naar de juiste horizontale oriëntatie geroteerd. De lanceerbaan kan nu volledig worden doorgeschoven. Hierbij komt het achterste punt van de lanceerbaan, gelijk te liggen met de as van de pijler.

Aflaten dekken

Tijdens het verschuiven van de lanceerbaan is het dek aan de achterzijde opgelegd, op het zojuist gepasseerde dek en aan de voorzijde rust de vijzel op de pijler. Aangezien het vijzelpunt direct boven de voorspankoppen van de pijlerkop ligt, wordt een aangepast oplegpunt toegepast.

Na het verschuiven van de lanceerbaan kan het dek circa 1,7 meter worden afgelaten.

Opeenvolgende dekken kunnen volgens dezelfde cyclus worden aangebracht.