Restauratie van de voet van toren Kasteel de Haar

Omstreeks 1890 liet architect Cuypers het huidige Kasteel de Haar bouwen, onderdeel hiervan was de riddertoren welke op ruïnemetselwerk werd gebouwd tot ca. 34 meter hoogte. In de loop ter tijden is de toren verzakt en heeft een wand van jetgroutpalen in 2002 de fundering niet voldoende kunnen verstevigen om het wegzakken te stabiliseren.

Opdrachtgever:
Stichting Kasteel de Haar
Locatie:
Haarzuilens
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Schuif- en Vijzeltechnieken
De Haar 1
De Haar - detail vijzelen

Fundering

Er is gekozen voor een nieuwe fundering van de toren bestaande uit een 600 mm dikke op schroefinjectiepalen gefundeerde betonvloer.

Om deze nieuwe fundering te maken is de toren op twee niveau’s opgevangen met een tijdelijk vijzelbare draagconstructie door het bestaande metselwerk.

De eerste opvangconstructie is aangebracht in het Cuypers metselwerk op een hoogte van ca. 6 meter boven maaiveld en is gefundeerd op nieuw aangebrachte palen. Dit gaf voldoende ‘ontlasting’ van de bestaande fundering zodat in het onderste deel van de toren een opvangconstructie kon worden aangebracht.

De werklocatie is bereikbaar gemaakt door zandterp rondom de toren aan te leggen en een tijdelijke brug over de gracht te bouwen. Om binnen te komen is een deel van de gevel open gebroken.

Toenmalig staatssecretaris Van der Laan heeft een stortsein gegeven door de eerste steen weg te hakken.