Spoormaatregelen Beverwijk

ProRail heeft Strukton opdracht gegeven om diverse spoormaatregelen in Beverwijk te realiseren. De aannemerscombinatie van Strukton, bestaande uit Strukton Rail, Strukton Infratechnieken en Molhoek, gaat onder andere de bestaande overweg vervangen door een onderdoorgang voor langzaam verkeer.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Beverwijk
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Civiele werken
Impressie beverwijk

Projectinformatie

Door de nieuwe onderdoorgang wordt de oversteek veiliger en veroorzaakt het toenemende treinverkeer minder hinder. Strukton breidt het spoor uit van twee naar vier sporen, over een traject van 1,3 kilometer. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2015 en zullen in 2017 klaar zijn. De keervoorziening voor de 750 meter lange goederentreinen zal uiterlijk eind 2016 in dienst worden gesteld

De opdracht omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

 • Het realiseren van de onderdoorgang voorzien van spoor- en verkeersdek en het saneren van een overweg
 • Het uitbreiden van 2 naar 4 sporen (circa 2.500 meter spoor), 3 wissels en 1 stootjuk
 • Het realiseren van een keervoorziening voor de 750 meter lange goederentreinen
 • Het opheffen van de bestaande Harmelen overweg
 • Het nieuwe spoor voorzien van aangepaste draagconstructie en bovenleiding
 • Het verleggen en verlengen van kabels en leidingen
 • Het aanleggen van wisselverwarming
 • Het aanbrengen van verlichting in de tunnel en langs de twee nieuwe opstelsporen
 • Het uitbreiden van de treinbeveiliging en het aansluiten hiervan op PLC Interlocking
 • Het realiseren van geluidschermen
 • Het aanpassen van de waterkering en watercompensatie
 • Het realiseren van riooloverkluizing

Project Spoormaatregelen Beverwijk

Het project maakt onderdeel uit van het programma Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) RegioNet. Het spoor wordt aangepast om de kwaliteit en capaciteit van de railinfrastructuur in de noordelijke Randstad te verbeteren. Meer informatie staat op de website van ProRail.