Spooronderdoorgang KW04 Westfrisiaweg N23

De N23 Westfrisiaweg is het Noord-Hollandse deel van de gewenste verkeersverbinding N23 tussen Alkmaar en Zwolle. De N23 Westfrisiaweg, die loopt van Heerhugowaard tot Enkhuizen, beslaat in totaal een weglengte van ongeveer 40 kilometer en zal de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de regio verbeteren. Ten noorden van de gemeente Heerhugowaard is ervoor gekozen een nieuw tracé van de Westfrisiaweg aan te leggen. Als gevolg hiervan dient het spoor Heerhugowaard - Hoorn ongelijkvloers gekruist te worden. Dit middels een onderdoorgang voor het wegverkeer, welke gerealiseerd wordt door Strukton Infratechnieken. Strukton is verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie van de casco onderdoorgang, de afbouw zal uitgevoerd worden door Provincie Noord-Holland.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Heerhugowaard
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Civiele werken
eindopname overzichtt
Eindsituatie betonn
Schuifweeekend
IMG_3991
IMG_3992
DSC09747
IMG_3990
DSC09740

Ruime en natuurlijke toeritten

Ruime en natuurlijke toeritten

Strukton heeft een ontwerpoptimalisatie geïnitieerd: het realiseren van een groot gedeelte van de toeritten middels een polderconstructie. Hierbij wordt een lokale polder gecreëerd door gebruik te maken van de aanwezige waterdichte laag in de ondergrond en waterremmende wanden aan te brengen. Hierdoor worden de uitvoeringskosten lager en kunnen de toeritten als natuurlijke taluds vormgegeven worden: dit maakt de toeritten ruimtelijker en groener. 

Minimale hinder

Om minimale hinder voor de treinreiziger te veroorzaken wordt het spoorkruisende gedeelte (spoordek) voorgebouwd naast het spoor. In een buitendienststelling van vrijdag 25 t/m zondag 27 september wordt dit spoordek vervolgens ingeschoven. Naast dit weekend is er geen sprake van spoorhinder: na het inschuiven van het spoordek wordt de grond onder het dek ontgraven en kan de rest van de tunnel gebouwd worden. Het spoordek wordt ingeschoven over damwanden welke in de buitendienststelling aangebracht worden in de spoorbaan. Na realisatie blijven deze damwanden achter, maar vervullen geen constructieve functie meer. 

Planning

De (casco) onderdoorgang KW 04 is opgeleverd. Hierna vinden nog afbouwwerkzaamheden plaats door Provincie Noord-Holland, waaronder het aanbrengen van het asfalt.