Vijzelwerk NoordZuidlijn Metrostation CS

Het vijzelwerk ten behoeve van de passage van de Noord-Zuidlijn met het Centraal Station in Amsterdam wordt uitgevoerd door Strukton Infratechnieken. Ten behoeve van het overnemen van de bestaande constructie op de nieuwe tafelconstructie is het noodzakelijk op verschillende locaties vijzelconstructies aan te brengen.

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam
Locatie:
Amsterdam
Status:
Opgeleverd
Activiteit:
Schuif- en Vijzeltechnieken
primaire balken stationsgebouw
druksensoren
spoorbak emplacement
NZlijn - detail
NZL II
NZL IV

Project

Er wordt onderscheid gemaakt in twee typen vijzelwerkzaamheden: constructief en correctief vijzelwerk. Constructief vijzelwerk omvat al het noodzakelijke vijzelwerk om het spanning brengen van de nieuwe constructie of eventueel het hulpwerk te verzorgen, zodat vervorming in de bestaande constructie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Correctief vijzelwerk is uitsluitend noodzakelijk indien tijdens de uitvoering blijkt dat de optredende vervormingen te groot zijn en bijsturen nodig is.

Het overnemen van de zuidgevel van het stationsgebouw op de primaire (voorgespannen) balken was een uitdagende operatie waarbij 32 vijzelpunten centraal werden aangestuurd en gemonitoord. Het overnemen van het emplacement wordt steeds per spoorbak en per stramien uitgevoerd. Dit alleen zorgt voor een kleine 50 nachten aanwezigheid van Strukton Infratechnieken in Amsterdam.