Perstechnieken

Onze meest gebruikte techniek en daarom met recht een specialisme te noemen. Wij zijn in staat verschillende perstechnieken toe te passen, afhankelijk van de aard van het werk. De technieken die we kunnen toepassen zijn geschikt als de (mantel)buizen boven het grondwater kunnen worden aangebracht (of als het grondwater voldoende mag worden verlaagd). Soms kan of mag om uitvoerings- en/of milieutechnische redenen de grondwaterstand niet verlaagd worden. Wij hebben dan vervolgens de juiste technieken in huis om de uitdaging aan te gaan. Strukton Infratechnieken beschikt over diverse eigen boormaterieel en kan daarmee de meest voorkomende diameters boren.

Wierden
Doetinchem01
Vianen I
Buizendaktunnel te Deventer 2
 

Strukton Infratechnieken past de onderstaande technieken toe:

Open frontboring met avegaar

Met hydraulische cilinders wordt een buis met open voorzijde in het baanlichaam geperst. De avegaar, een boor, zorgt voor de grondafvoer. Op deze manier worden boringen met een diameter van  100 tot 800 mm gemaakt.

Open frontboring met handmatige ontgraving

Bij diameters vanaf 800 mm wordt de grond aan de voorzijde van de buis, die al dan niet voorzien is van een bestuurbare snijring, handmatig verwijderd.

Open frontboring met mechanische ontgraving

Diameters van 1600 tot 3500 mm worden aangepakt met graafmachines die zich in de voorzijde van de buis klemmen. Als graafmachine wordt een Excavator ingezet. Dit is een hydraulische graafarm die in de buis geplaatst wordt en zorgt voor het machinaal ontgraven van het boorfront, terwijl er visuele controle is. De ontgraven grond wordt via een transportband in een grondkar gebracht en vervolgens naar de persput getransporteerd. Deze methode is ook geschikt voor rechthoekige profielen of tunneldoorsneden waarbij met conventionele graafmachines wordt ontgraven.

Gesloten frontboring met schildboor

Bij de gesloten front boortechniek maken we gebruik van een microtunnelingmachine met vloeistofschild. Bij een vloeistofschild wordt door een leidingsysteem in de boring een boorvloeistof, water of bentoniet, met pompen naar de boormachine gepompt. De voorzijde van de boormachine is voorzien van een freesrad dat ronddraait en door de persvijzels in de grond wordt gedrukt. Op deze wijze wordt de grond gesteund en losgewoeld en komt het in de kamer achter het rad, de spoelkamer, Hier wordt de grond vermengd met de boorvloeistof. De substantie wordt via de afvoerleiding afgevoerd richting de perskuip waarna het terecht komt bij de scheidingsinstallatie. Deze scheidingsinstallatie haalt de grovere delen uit de boorvloeistof waardoor dit weer bruikbaar is om naar de boormachine te pompen. Vanuit de perskuip wordt de boring steeds verlengd met een standaard buissecties totdat de ontvangstzijde wordt bereikt.

Gestuurde avegaar boormethode

Dit boorsysteem is geschikt voor diameters tot ca. 600 mm en kan zowel boven als onder grondwaterniveau ingezet worden. Onder grondwaterniveau is het een goed (economisch) alternatief voor gesloten frontboringen. Doordat de boring wordt voorafgegaan door een geleidende pilot-stang, wordt er een grote nauwkeurigheid bereikt. Mede hierdoor wordt deze perstechniek gebruikt voor het aanleggen van faunapassages. Ook is deze methode uitermate geschikt voor het werken in beperkte ruimten.